Terms of Use

Общи условия и права за ползване
 
 
Клиентски данни
 
Посещавайки www.tigeronsite.bg, Вие се съгласявате данните Ви да бъдат съхранени и обработвани с цел оптимизиране на нашата Интернет страница и цялостно подобряване на услугите, които предоставяме.
Тайгър Он Сайт ЕООД няма да предоставя данните, събрани при клиентски посещения на Интернет страницата www.tigeronsite.bg на трети лица.
 
Събиране на данните
 
Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи(IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни. Данните, които събираме, служат за оптимизация на нашия уебсайт, както и на нашите промоционални оферти, които комуникираме към Вас.  Вашите лични данни съхраняваме само и единствено тогава, когато са съществено необходими за изпълнението на дадена услуга от наша страна – регистрация в уебсайта, запитване, кандидатстване за работа или други.
 
„Cookies“ (бисквитки)
 
С цел улеснение при посещенията Ви на сайта, използваме т.нар. Cookies или „бисквитки“. Те представляват текстови файлове, които записват информация относно Вашите действия, свързани с наше съдържание онлайн. Информацията, която се записва включва IP адреси, вида на използвания браузър, Интернет доставчик, изходните страници и тези с препратки. Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на интернет страницата ни, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. Тайгър Он Сайт си запазва правото да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.    
В някои случаи cookies използват информация, предоставена от потребителите в минало време. Вашият браузър може да се настрои така, че да Ви информира за запаметяването на cookies. При нежелание от Ваша страна да споделяте подобна информация използвайки Cookies/ „бисквитки“/, можете да ги дезактивирате по всяко време, чрез настройките на Вашия браузер. 
 
Съхраняване и използване на личните данни
 
Вашите лични данни, които предоставяте на нашия уебсайт или чрез e-mail (например: име, адрес,електронна поща) ще бъдат използвани единствено и само за кореспонденция с Вас или за съответната цел, за която сте ги предоставили.
 
Защита на личните данни
 
Личните данни, предоставени на тази Интернет страница, се събират и съхраняват само в случаите, когато са предоставени лично от Вас. Събраната информация се използва само за целите на осъществяване на контакт с клиента, промоции и/или маркетингови проучвания. В случай, че се откажете писмено от това, Тайгър Он Сайт ЕООД ще унищожи тази информация.
 
Достъпът до Вашите лични данни е ограничен до упълномощени служители в рамките на дейностите, упоменати по-горе и с цел да бъдат защитени и поддържани информационните системи. Тайгър Он САйт ще вземе адекватни технически и организационни мерки да осигури сигурността и конфиденциалността на Вашите лични данни и систематично ще анализира и подобрява тези мерки, като ги адаптира, когато е необходимо, към промените в законодателството и технологиите.
 
Връзки и препратки към други интернет сайтове
 
На нашия уебсайт е възможно да бъдат открити линкове (връзки) към трети страни. Въпреки че ние старателно подбираме тези връзки, не поемаме отговорност за съдържанието, което те предоставят  и общите условия за защита на личните данни при тези трети страни. В тази връзка Общите условия и права за ползване на нашия уебсайт не важат за външни препратки, т.е външни уебсайтове.
 
Актуализация на Общите правила и условия
 
Тайгър Он Сайт си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия. Промените ще бъдат отразени своевременно на нашата уеб страница. В тази връзка Ви молим да се осведомявате редовно за актуализацията им с цел максимална защита на личните Ви данни.
Правна забележка
 
"Тайгър Он Сайт" ЕООД се стреми да осигури достоверна информация и данни на тази Интернет страница. Въпреки това, дружеството не носи отговорност и не може да даде гаранция за достоверността, пълнотата и актуалността на предоставените данни и информацията. "Тайгър Он САйт" ЕООД запазва правото си да поправя, добавя или да премахва предоставена информация или данни без предварително уведомяване.
 
Информацията и данните, изнесени на тази Интернет страница дават на потребителя общата представа за корпоративна структура на групата. Те са с цел информиране и не са предназначени за осигуряване на точност, пълнота или актуалност на информацията и данните.
 
"Тайгър Он Сайт" ЕООД не носи отговорност за настъпването на преки или непреки вреди, настъпили в резултат на употребата на информацията или данните от тази страница. Не са поемани права или задължения между "Тайгър Он Сайт" ЕООД, потребителите на страницата и трети страни. Съдържанието на интернет страницата представлява обект на защита от авторското право. Копирането на информация или данни, в частност използването на текстове, части от текстове или графичен материал изисква предварителното съгласие на "Тайгър Он Сайт" ЕООД.
 
За всяка информация или данни, както и за тяхното използване, или влизане в страницата на "Тайгър Он Сайт" ЕООД, както и за всяко действие, бездействие или право, дадено във връзка с интернет страницата на "Тайгър Он Сайт" ЕООД е приложимо единствено българското законодателство. Място на изпълнение е гр. София, а споровете са подведомствени на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, гр. София.